Team

Momenteel werken er 20 personeelsleden bij L+C Schoonhoven B.V. We hebben daarmee een solide groep vakbekwame medewerkers. Scholing en vorming van onze medewerkers is een actief onderdeel van ons personeelsbeleid. Personeel wordt binnen onze eigen organisatie opgeleid. Ook bieden wij hen externe- en bedrijfsinterne opleidingen en worden zij actief begeleid in hun loopbaanontwikkeling.


Contact