Engineering

We zijn een deskundig en innovatief bedrijf dat niet slechts uitvoert, maar actief met u meedenkt. Bij L+C Schoonhoven B.V. zijn we graag vroeg in het proces betrokken. Wij denken met onze klanten mee zodat wij een optimaal product kunnen leveren. We hebben ervaring en expertise op het gebied van metaalbewerking en het ontwikkelen van prototypen. De wensen van de klant staan hierbij altijd centraal. Intern hebben wij korte lijnen waardoor we efficiënt kunnen werken. Dit is dan ook terug te zien in de kwaliteit van de producten en de snelheid waarmee we die leveren.

Ontwerp en tekenwerk

Onze projecten worden door ons op het bedrijfsbureau uitgewerkt in Solidworks. Hierdoor zijn wij in staat ingewikkelde constructies te vereenvoudigen tot inzichtelijk twee- of driedimensionaal tekenwerk. Het geeft ons en u als onze opdrachtgever inzicht in de constructie en maakt het voor ons mogelijk optimaal te ontwerpen en te produceren. We kunnen u adviseren over lage productiekosten alsmede een verantwoorde vormgeving. Daarnaast zoeken en plannen we de snelste en efficientste weg om uw product te maken. We vertalen uw ontwerp in een gedetailleerde digitale tekening. Uiteraard kunt u zelf ook een tekening aanleveren in het standaard DXF-formaat.

Contact